Invent

Privacyverklaring


Privacyverklaring Stichting Powerhouse Sport, 26 November 2018
Stichting Powerhouse Sport zet zich in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van haar website en social media kanalen @PowerhouseSportAwardsOfficial en @4uPhSA.
(Persoons)gegevens van bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Stichting Powerhouse Sport is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jetty Duister is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Powerhouse Sport, zij is te bereiken via info@powerhouse-sportawards.nl.

Welke (persoons)gegevens worden verzameld?
(Persoons)gegevens worden door Stichting Powerhouse Sport verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Stichting Powerhouse Sport ter beschikking doordat jij je gegevens zelf hebt ingevuld op de website van Stichting Powerhouse Sport (www.powerhouse-sportawards.nl) dan wel via een Persoonlijk Bericht via Facebook of mail naar info@powerhouse-sportawards.nl. Deze gegevens betreffen veelal je identiteit (NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht) contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer) en/of contactgegevens van je team/vereniging en informatie m.b.t. soort kampioenschappen en klasse van deelname. Verder verzamelt Stichting Powerhouse Sport gegevens (uitslagen) van deelnemers aan (club)evenementen/trainingen en nationale of internationale wedstrijden vanuit (lokale) media zoals kranten en uitslagen vermeld op social media.

Voor welke doeleinden worden je gegevens gebruikt?
Stichting Powerhouse Sport verwerkt je gegevens voor de volgende doeleinden:

Delen van (persoons)gegevens met derden
Stichting Powerhouse Sport verstrekt geen (persoons)gegevens aan derde partijen.

Hoe wij (persoons)gegevens beveiligen
Stichting Powerhouse Sport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de Functionaris Gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of volledig te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door de Stichting Powerhouse Sport. Hiertoe kun je een e-mail sturen aan info@powerhouse-sportawards.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken?
(www.powerhouse-sportawards.nl) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en/of met betrekking tot de verwerking van je gegevens kun je je richten tot info@powerhouse-sportawards.nl.

Stichting Powerhouse Sport
KvK nummer 59185236

Sponsors

Quotes

“Waardering voor het harde werk en de uiteindelijke prestatie is ontzettend belangrijk voor een sporter. Bij de Powerhouse Sport Awards zijn door al die jaren heen veel grote sporters de revue gepasseerd!”

Patrick van Balkom
PhSA sportman 1996 en jurylid

Bekijk onze social media pagina's:

Scroll to top

Hit Counter provided by stethoscope reviews